"KUĆNI BUDŽET“ je mali, ali moćan softver za upravljanje ličnim i/ili porodičnim budžetom. Čine ga tabele prihoda, troškova i bilansa stanja po mesecima, kao i za godinu. Takođe, unutar programa integrisani su najvažniji pokazatelji strukture prihoda, troškova i bilansa, njihovo kretanje tokom godine i sumarni prikaz na odgovarajućim grafikonima, po mesecima i za celu godinu.

 Preuzmite program    Preuzmite predračun    Preuzmite prikaz programa (PDF)

 

Svrha evidencije kućnog budžeta

Svaka vrsta poslovne evidencija omogućava korisniku da na pregledan i sistematičan način dobije važne podatke iz kojih će izvući neki zaključak ili korist za budućnost. U tom smislu, sistematsko vođenje evidencije o ličnim i/ili porodičnim prihodima i troškovima, koje ne uzima više od 10 minuta vašeg dnevnog vremena, omogućiće vam da realno sagledate vaš finansijski potencijal sa jedne, i mogućnosti sa druge strane, kako bi se prilagodili trenutnoj ekonomskoj situaciji i efikasnije planirali budućnost. Disciplinovano i redovno unošenje veoma jednostavnih podataka o izvorima vaših prihoda i rashoda, višestruko će vam se korisno vratiti. Osnovne prednosti, koje su potvrđene u praksi kroz višegodišnje korišćenje od strane naših klijenata (pojedinaca i porodica) koje možete očekivati su:

     1.    tačni iznosi vaših ukupnih prihoda i rashoda na mesečnom, sezonskom i godišnjem nivou,

2.    utvrđivanje svih kategorija izvora prihoda i rashoda,

3.    analiza učešća prihoda i rashoda u svojoj kategoriji (fiksni troškovi, deca, ishrana, auto, itd.) i ukupno,

4.    minimalna ušteda budžeta od 10% na godišnjem nivou, uz očuvanje dostignutog životnog standarda,

5.    uočavanje i predvđanje sezonskog karaktera prihoda i rashoda i njihovo pravilno raspoređivanje,

6.    određivanje tzv „špiceva“ koji su od kritičnog uticaja na budžet (polazak u školu, Nova godina, itd)

7.    pravilna raspodela kućnog budžeta unutar svih članova porodice, itd.

 

Veoma je važan i indirektan uticaj koji vođenje kućnog budžeta ima na socijalnom, edukativnom i nacionalnom planu:

 

1.    ušteda u vreme krize,

2.    edukacija dece da od najmlađeg uzrasta vode računa o svojim finansijama,

3.    planiranje investicija (odmor, nameštaj, školovanje, itd)

4.    razvijanje osećaja odgovornosti prema sebi, porodici i društvu, itd.

 

Prilagodljivost

Potrudili smo se da „Kućni budžet“ prilagodimo svakom uzrastu korisnika. Tako, postoje varijante za:

 

      a) decu školskog uzrasta i tinejdžere

      b) zaposlene

      c) penzionere

Preuzmite program    Preuzmite predračun    Preuzmite prikaz programa (PDF)

Sistemski zahtevi za program
Windows Instalirana bilo koja verzija Windows-a
Microsoft Office ili Open Office Instaliran Microsoft Office 2007 ili noviji ili Open Office
Acrobat reader Instaliran Acrobat reader ili drugi program za editovanje PDF fajlova
Aktivacija Program se aktivira unošenjem registracionog koda kog dobijate posle uplate
Autorska prava Program je zaštićen autorskim pravima u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu, autora Dragana Ljubisavljevića, dipl.ecc.

Napišite recenziju

Molimo prijavite se ili se registrujte da biste napisali recenziju.

Kućni i personalni budžet

  • 8,00€


Tagovi: Kućni i personalni budžet

Najnoviji

Biznis komplet

Biznis komplet

Biznis komplet® predstavlja kolekciju svih naših poslovnih programa i "alata" u paketu: 1. eVodič z..

580,00€

Kućni i personalni budžet

Kućni i personalni budžet

"KUĆNI BUDŽET“ je mali, ali moćan softver za upravljanje ličnim i/ili porodičnim budžetom. Čine..

8,00€

eKnjiga: Biznis plan - vodič za izradu

eKnjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Elektronska verzija knjige "Biznis plan - vodič za izradu". Potpuno identična štampanoj knjizi samo ..

10,00€

Knjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Knjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Knjiga autora Dragana Ljubisavljevića, koja Vam na najsažetiji način predstavlja sva poglavlja i met..

20,00€

Prelomna tačka rentabilnosti

Prelomna tačka rentabilnosti

Pomoću ovog finansijskog programa vrlo brzo i jednostavno ćete izračunati prelomnu tačku rentabiln..

88,00€

Racio analiza

Racio analiza

Pomoću ovog finansijskog programa vrlo brzo i jednostavno  ćete izračunati  finansijske ..

80,00€

Finansijski modeli i projekcije

Finansijski modeli i projekcije

Izračunajte na najjednostavniji način: prelomnu tačku rentabilnosti, modele cena, analizu senzitiv..

280,00€

eVodič za Biznis plan

eVodič za Biznis plan

Program je namenjen poslovnim ljudima i svima koji hoće sami da naprave biznis plan. Sadrži: razra..

220,00€