Uputstvo za izradu Biznis plana - struktura

Uputstvo za izradu Biznis plana - struktura

STRUKTURA BIZNIS PLANA

 

REZIME

UVOD

O PROJEKTU

PROFIL FIRME I PROJEKTA

-Istorijski prikaz ravoja

-Vlasnička struktura

-Menadžment i organizacija

-Plan kadrovske strukture

-Delatnost firme

-Lokacija i komparativne prednosti

-Tehnologija za realizaciju projekta

BIZNIS STRATEGIJA i PARTNERSTVA

ANALIZA TRŽiŠTA

-Definicija primarnog i sekundarnog tržišnog segmenta

-Definicija konkurencije

-Swot analiza

MARKETiNG PLAN

FiNANSiJSKi PLAN

-Plan prihoda

-Plan troškova (investicionih, operativnih fiksnih i varijabilnih)

-Finansiranje projekta

-Amortizacioni plan otplate kredita

EKONOMSKO-FINANSIJSKA ANALIZA

-Novčani tok (kumulativni cash flow)

-Ekonomski tok

-Racio pokazatelji poslovanja (isr, nsv, roi, cost-benefit...)

 

DINAMIČKi PRISTUP- analiza osetljivosti investicije

-Prelomna tačka rentabilnosti

-Alternativni scenariji

-Tripartitni plan realizacije (pesimistička, optimistička i optimalna varijanta)

-Analiza rizika

-Izlazna strategija (šta ako stvari krenu “naopako”, ako se ne realizuje biznis plan?)

-CV (podnosioca biznis plana ili generalnog menadžera)

-Spisak aneksa (pratećih dokumenata koji potkrepljuju biznis plan (specifikacija opreme,  izvod APR-a, bilansi, zakonski propisi, važni ugovori ili predugovori....).


Svaki Biznis plan je priča za sebe, pa tako i njegov sadržaj može da varira u zavisnosti od modela biznis plana, predmetne delatnosti i potreba.

Naš eVodič za Biznis plan sadrži model (template) koji prati navedenu strukturu i vrlo je prilagodljiv Vašim potrebama.

Najnoviji

Biznis komplet

Biznis komplet

Biznis komplet® predstavlja kolekciju svih naših poslovnih programa i "alata" u paketu: 1. eVodič z..

580,00€

Kućni i personalni budžet

Kućni i personalni budžet

"KUĆNI BUDŽET“ je mali, ali moćan softver za upravljanje ličnim i/ili porodičnim budžetom. Čine..

8,00€

eKnjiga: Biznis plan - vodič za izradu

eKnjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Elektronska verzija knjige "Biznis plan - vodič za izradu". Potpuno identična štampanoj knjizi samo ..

10,00€

Knjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Knjiga: Biznis plan - vodič za izradu

Knjiga autora Dragana Ljubisavljevića, koja Vam na najsažetiji način predstavlja sva poglavlja i met..

20,00€

Prelomna tačka rentabilnosti

Prelomna tačka rentabilnosti

Pomoću ovog finansijskog programa vrlo brzo i jednostavno ćete izračunati prelomnu tačku rentabiln..

88,00€

Racio analiza

Racio analiza

Pomoću ovog finansijskog programa vrlo brzo i jednostavno  ćete izračunati  finansijske ..

80,00€

Finansijski modeli i projekcije

Finansijski modeli i projekcije

Izračunajte na najjednostavniji način: prelomnu tačku rentabilnosti, modele cena, analizu senzitiv..

280,00€

eVodič za Biznis plan

eVodič za Biznis plan

Program je namenjen poslovnim ljudima i svima koji hoće sami da naprave biznis plan. Sadrži: razra..

220,00€